Polecane

innocurrent.com

Wypłata

Wypłata zarobków

Najczęściej powtarzające się pytania nowicjuszy dotyczą wypłaty.
Pytają, kiedy mogą zażądać wypłaty, w jaki sposób mają to zrobić, niekiedy nie potrafią znaleźć odpowiedniego działu lub mają problem z wypełnieniem formularza.

Warunkiem otrzymania wypłaty jest zgromadzenie na koncie kwoty określonej jako minimum w danym programie.
W niektórych programach, w których stosowane jest także wynagrodzenie punktowe, oprócz możliwości wykupienia za nie reklamy, istnieje możliwość wymiany punktów na pieniądze według ustalonego przelicznika.
Wymieniając punkty na gotówkę można przyspieszyć osiągnięcie wymaganego minimum.

Kiedy na koncie znajdzie się odpowiednia kwota, można zlecić wypłatę wchodząc do sekcji wypłat znajdującej się w panelu użytkownika.
W polskich programach ich nazwy są w pełni zrozumiałe i nie trudno je odnaleźć mimo drobnych różnic w nazewnictwie.
Zazwyczaj opisane są jako:
Wypłata ; Wypłać zarobki ; Zleć wypłatę ; Zażądaj wypłaty
W programach zagranicznych najczęściej sekcje te noszą nazwy:
Redemption Center ; Redemption Page ; My Redemption Area ; Redeem ; Cashout ; Payments

Jeżeli w programie nie ma wyodrębnionego działu tylko do wypłat, link lub button do formularza wypłaty można odnaleźć w dziale reklam, gdzie wśród oferty należy odszukać frazę request payout , cashout lub podobną. Zazwyczaj znajduje się (lub pojawia się po osišągnięciu minimum) albo na początku, albo na samym końcu oferty.

Jeżeli uczestnik nie uzbierał jeszcze kwoty wymaganej do wypłaty, w sekcji wypłat zobaczy informację, że przycisk wypłaty pojawi się z chwilą osiągnięcia minimum:
W chwili osiągnięcia minimum, w sekcji wypłat w zależności od programu pojawia się przycisk lub aktywny link:Należy w niego kliknąć, by wywołać formularz zlecenia wypłaty.
Jeżeli pojawi się lista linków, należy wybrać odpowiedni dla swojego statusu uczestnika.
Uczestnik zwykły, czyli nie posiadający ulepszonego (płatnego) konta powinien kliknąć w link dla FreeMember.


Kliknięcie w przycisk lub link wyświetli formularz wypłaty.


Wywołany kliknięciem formularz wypłaty należy wypełnić wpisując wymagane dane, a następnie zatwierdzić dolnym przyciskiem.


Z rozwijalnego menu należy wybrać rodzaj banku, wpisać numer kota i określić kwotę, jaką chce się wypłacić.
Jeżeli nie ma możliwości wyboru banku, wypłata zostanie przelana na konto podane podczas rejestracji.


W przypadku wypłaty na PayPal lub AlertPay numerem konta bankowego jest ten adres e-mail, na który zostało założone konto bankowe.


Kwotę do wypłaty można określić, wypłacając tylko minimum i pozostawiając drobne na koncie, albo zaznaczyć okienko "Wszystko"lub "Całość", wtedy wypłacona zostanie całość zarobków zgromadzonych na koncie do dnia wypłaty.
Niekiedy kwota wypłaty pomniejszona jest o prowizję.
Czasem pobiera ją bank (np.PayPal), czasem zgodnie z zapisem regulaminowym pobiera ją admin programu.

W niektórych zagranicznych programach w ogóle nie ma możliwości zlecenia wypłaty, lub nie trzeba o nią prosić.
Nie znaczy to jednak, że jej nie otrzymamy.
Są to programy, w których wypłata odbywa się w systemie Monthly automatic payments.
W programach takich admini sami sprawdzają kto osiągnął minimum i raz w miesiącu przelewają pieniądze na konto podane w danych osobowych, wypłacajac zazwyczaj całość zarobków.
Dzieje się tak między innymi u Aileen w CashDelight i HappyPigmails, u Carri w CharmedIdeas, a co najgorsze - w OurPTR2, gdzie doprawdy trudno coś uzbierać, bo Esperanza skrupulatnie wypłacając kwotę nawet jednego centa, jeśli tylko tyle znajduje się na koncie, doprowadza uczestników do rozpaczy.

Są też programy, w których możliwość wypłaty ograniczona jest do jednej w miesiącu lub minimum jest jednocześnie maksymalną kwotą, jaką można jednorazowo wypłacić.
Są też takie, w których nie ma typowego formularza wypłaty, a wypłatę zleca się zamawiając ją podobnie jak reklamę.Obecnie w zagranicznych programach coraz powszechniejsza staje się metoda wypłat automatycznych, czyli Instant Payments.
Teoretycznie programy z Instant Payments realizują wypłaty natychmiast, w kilka sekund po zamówieniu, korzystając z możliwości jakie płatnikowi udostępnia bank.
W praktyce jednak zlecając wypłatę instant trzeba trafić na 'wolna linię' czyli moment, w którym nie robi tego nikt inny i na czas, w którym na koncie programu są pieniądze.
Dzieje się tak głównie w programach, które mają dużą liczbę uczestników, lub w tych, których kondycja finansowa nie jest stabilna.

Tak więc w zależności od uczciwości i rzetelności admina oraz metod wypłaty i liczebności programu czas realizacji wypłaty może być różny - od kilku sekund, do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy.